محبوب ترین کارها

امام صادق علیه السلام می فرماید امام علی علیه السلام می فرمایند محبوب ترین کارها در روی زمین برای خدا دعا است و بهترین عبادت پرهیزگاری و پارسایی است و ایر المونین علیه السلام مردی بود که بسیار دعا می کرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

دعا نیاز فطری انسان است

بشر به خواست خود و فطرتاً نیاز به دعا و میل به نیایش و تضرع را درک می نماید و بدن دعا و توجه به حقیقتی که مافوق تمام حقایق و قاهر و غالب و حاکم برهمه است روحش آرام نمی گیرد. او کسی را می خواهد که در هر جا صدای او را بشنود و در خانه اش همیشه به روی او باز باشد و از حاجاتش آگاه باشد و در هنگام بلا و سختی به او پناه برد و به او امیدوار باشد و از همه حالات و راز دلش مطلع باشد و چیزی بر او مخفی و مکتوم نباشد و از عجز و ناتوانی منزه و مبرا باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

آثار دعا

 

1و2- رهایی از دشمنان و ازدیاد روزی

امام صادق علیه السلام از پیامبر اسلام صل الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمودند: آیا شمارا به سلاحی راهنمایی نکنم که شما را از دشمنان رهایی دهد و روزی شما را فراوان سازد؟عرض کردند بله،فرمود: پروردگارتان را در شب و روز بخوانید زیرا سلاح مومن دعا است.

3- دفع بلاو قضاء

حضرت رضا علیه السلام فرمودند علی بن الحسین علیه السلام فرمود: همانا دعا و بلا تا روز قیامت با هم رفاقت کنند و همانا دعا برگرداند بلا را با آنکه آن بلا به سختی ابرام(محکم) شده است.

4- شفاء هر درد

علان بن کامل می گوید حضرت صادق علیه السلام به من فرمود : برتو باد به دعا زیرا آن درمان هردردی است.

5- کلید هر حاجت و پیروزی

سنان می گوید : شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمودند: «پس بسیار دعا کن که کلید هر رحمت و پیروزی در هر حاجت است».

آثار دعا

 

اشتراک گذاری این مطلب!

فکر

تفکرات منفی شما نسبت به دیگران اولین کسی را که مورد هجوم قرار می دهد خود شما هستید و آینده شما…

اشتراک گذاری این مطلب!